Info

ANN KRISTIN AAS

Henrik Gerners gate. 10, 1530 Moss, tlf. 41 45 62 49, ann.kristin.aas@gmail.comJeg jobber med objekter og installasjoner. Mine arbeider tar utgangspunkt i naturmaterialer og gjenstander som jeg finner. I det visuelle uttrykket forsøker jeg å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur.  Jeg samler på ting som bærer preg av levd liv. Jeg er opptatt forgjengelighet og det sanselige potensialet i materialene/gjenstandene.  Tingene bærer sin historie med seg, men ved å plassere de i nye og uventete sammenhenger skjer det noe i opplevelsen av dem. Jeg er opptatt av å ta vare på og å løfte frem.


Jeg er fascinert av de gamle forundringskabinettene (Wunderkammer/Cabinets of Curiosites). Historisk sett består et forundringskabinett av sjeldne dyre,- og plantearter og ofte verdifulle gjenstander. Jeg er opptatt av det som finnes nært rundt meg, og ser etter det assosiative, metaforiske og estetiske potensiale i det. Objektene jeg finner bearbeides, iscenesettes og presenteres som en samling hvor fortid møter nåtid.


Langsomheten som finnes i Ann Kristin Aas Wunderkammer har å gjøre med assosiasjonene gjenstandene i settingen gir: Wunderkammer er en klassifiseringsanstalt, men også hus og hjem. Teakbordet, hyllene, reolen, den nakne lampen og kommodeskuffene gir, i sin utforming, både en atmosfære av hjemlighet, og det som følger med (oppvekst, foreldre, besteforeldre, ekteskap, barn, og alle de forholdsvis rolige aktiviteter et hjem rommer), samt en følelse av å være plassert i en utstillingssamenheng, enten det dreier seg om museum eller innsyn i et laboratorium. Inne i det hele har naturen krøpet rundt og lagt seg til, står halvt skjult, halvt synlig, i form av beinrester og andre døde organismer

(når dør egentlig en organisme?). Stille liv, om ikke stivnet liv; den lavmælte påminneren om tidens fortæring.


Jonny Halberg (Utdrag fra tekst)